Op naar Terschelling!

Pioniers, badgasten en toeristen (1581-1940) - VOORINTEKENPRIJS TOT 1 MEI!

Pieter Breuker

€ 30,00

Het is een hardnekkig misverstand dat er tot 1940 nauwelijks toeristen op Terschelling kwamen. Kort...

lees meer

Geestverwanten van Ferdinand Domela Nieuwenhuis

Het vrije socialisme in Groningen, Friesland en Drenthe 1890-1940

Arend Hazekamp

€ 39,50

Dit boek vertelt het verhaal van arbeiders en kleine zelfstandigen die geen genoegen namen met hun...

lees meer

Maritieme kunstkaarten

setje van zes dubbelzijdige kaarten

Alette de Groot en Kris Heijnis

€ 9,95

Nederland was eeuwenlang een toonaangevende scheepvaartnatie. Op kleine scheepjes, met de wind als...

lees meer

Elke dag dierendag

Menno Wiersma

€ 19,50

Onder de Friestalige benaming De Bistedokter verschenen jarenlang in diverse dorpskranten en...

lees meer

Blau fan dagen, griis fan ônrust

Gerard Marcel de Jong

€ 19,50

Sierd Lautenbag, ’n echte Bilkert, is ’n kűnstskilder die’t met syn Bildtse landskappen de top...

lees meer

Douwe Visser, heer en meester

Ton van der Laan

€ 19,50

Douwe Visser zeilde twee weken per jaar in de schijnwerpers. Iedereen kent hem als succesvol...

lees meer

Het Beerenburg Evangelie volgens Piter Wilkens

Harry de Jong en Niels Westra (beeld)

€ 22,50

Singer-songwriter Piter Wilkens heeft niet alleen een passie voor muziek, maar ook voor beerenburg...

lees meer

Dak Gebint Verhaal - 11 Friese kerken

Hendrik Elings Baukje Venema en Eddy van der Noord

€ 25,00

In dit kunstboek portretteren kunstschilder Hendrik Elings, fotograaf Baukje Venema en schrijver Eddy...

lees meer

Tussen groene longen en stadsgracht

de historie van de Spanjaardslaan en Noordersingel

Henk de Vries

€ 35,00

De Spanjaardslaan en de Noordersingel in Leeuwarden worden voor een groot deel begrensd door het...

lees meer

Op stand in Leeuwarden

179 jaar Harlingerstraatweg

Walter Kromhout

€ 30,00

Op stand in Leeuwarden toont 179 jaar geschiedenis van de Harlingerstraatweg. Een straat met...

lees meer

We strupe derunder

FJIRDE PRINTINGE!

Gjalt de Groot

€ 17,50

As by’t hjerst de fűle súdwesterstoarmen it wetter út it marregebiet nei de Lege Midden fan Fryslân...

lees meer

Rock-'n-roll in Friesland 1960-1999

Levensverhalen van 42 Friese rockers

redactie Robert Wielinga

€ 45,00

Een tekstuele en visuele parel van maar liefst 348 pagina’s met 363 foto’s! Dit boek bevat...

lees meer

Kneppelfreed 2021

Ferline en takomst fan de Fryske taal

Peter Boomsma

€ 22,50

Yn 1998 wurdt Kneppelfreed. Gevecht om de taal met wapenstok en waterkanon útjűn. It boek krijt yn de...

lees meer

Bravo Heerenveen

Edward Jorna

€ 17,50

Hielke Kerkstra, Roel ‘Plet’ de Jong, Chris Angel, Judy Bruinsma. Het zijn misschien niet de namen...

lees meer

IIsbaan yn 'e maaitiid

Hendrik Elings
Baukje Venema en 11 Friese dichters

€ 25,00

Een in linnen uitgevoerd boek met een bijzondere vormgeving, een ode aan de Friese ijsbaan. 31...

lees meer

Langs kantelende wegen

Alowieke van Beusekom

€ 17,50

In Langs kantelende wegen beschrijf ik de veranderende wereld waarin ik leef. Ik verwerk pijn en...

lees meer

Efter it tried

Reimer van Tuinen en Elske Schotanus

€ 19,50

Efter it tried is in yndrukwekkend, ticht op de hűd fan de tiid skreaun dokumint, dęr’t Reimer van...

lees meer

Geschiedenis van de vrijmetselarij in Noord-Nederland

Onder redactie van Rob Leemans

€ 27,50

Geschiedenis van de vrijmetselarij in Noord-Nederland wil de lezer – zowel niet-vrijmetselaren als...

lees meer

Cultureel erfgoed op it Fryske boerehiem

Rudolf Wielinga en Wiebe Hoekstra

€ 22,50

Stinzenpoorten, Homeies, Hynstewaden, Hooibergen, Stookhutten, Koetshuizen, Theekoepels,...

lees meer

Frjemde fratsen op it kastiel

Astrid Kuiper en Vera Damhuis (yllustraasjes)

€ 15,00

Prinses Victoria wol hielgraach in nij húsdier. In hingelbúkswyntsje! Dy bisten fynt se stoer,...

lees meer

De kracht van het lokale

Zicht op het Friese medialandschap

Peter Boomsma

€ 19,50

Bestaat de papieren Leeuwarder Courant over vijf jaar nog? Is Omrop Fryslân een evenementenzender?...

lees meer

William Lord

Old Burger Wees nummer drie

Henk de Vries

€ 25,00

‘Ik woonde op stand.’ William Lord duidt op een stadsvilla aan de Nieuwestad 108 waar het Old Burger...

lees meer

Hoe een kooiaap de wereld verovert

Harry de Jong

€ 25,00

Dit boek vertelt het verhaal van Hessel Kooi uit Vrouwenparochie, een opmerkelijke ondernemer die met...

lees meer

Ver van het front?

Friesland en de Friezen in WO1

Kees Bangma Nykle Dijkstra
Sytze de Graaf en Ritske Mud

€ 39,50

Dacht u ook dat er in de Eerste Wereldoorlog weinig gebeurde in Nederland en dus ook in Friesland?...

lees meer

Schiermannenoog

IS ER WEER - HERDRUK!

Bern Veenhof en Marloes Barnhoorn

€ 25,00

Het boek ‘Schier mannen oog’ - Thuis bij 20 markante mannen op Schiermonnikoog, is een persoonlijk...

lees meer

De ziel van het Theehuis

Silvie Warmerdam

€ 25,00

De opening van het Theehuis is in 1927. Het gebouw vult zich in de loop van de decennia met verhalen...

lees meer

Joost Halbertsma 1789-1869: een biografie

Triomfen en tragedies van een uitmiddelpuntig man

Alpita de Jong

€ 55,00

Hij stuurde koning Willem II een Friese knottedoek en een brief van tien kantjes. Voor een geleerd...

lees meer

Tussen twee bruggen

de Emmakade Leeuwarden - UITVERKOCHT

Henk de Vries

€ 0,00

De aanleg van het Nieuwe Kanaal in 1895 betekende een uitbreiding van Leeuwarden naar het oosten. Aan...

lees meer

De klaine prins

UTFERKOCHT - bestellen fia Stichting Bildts Aigene

Antoine de Saint Exupéry

€ 0,00

Dut prachtige moderne sproky, skreven foor jong en oud en illustreerd deur de auteur, wort over de...

lees meer

Ofskaid en utsicht

Hein Jaap Hilarides

€ 15,00

Dit boek gaat over herinneringen aan mensen en het Bildt. De gemeente het Bildt is er niet meer. Op...

lees meer

Schiermonnikoog met huid en haar

UITVERKOCHT

Jürgen Okrongli en Julien Wiemer

€ 0,00

Een werkelijk waanzinnig mooi fotoboek! Schiermonnikoog zoals u het nog nooit heeft gezien. Als...

lees meer

Lest we forget UITVERKOCHT

De berging van de Vickers Wellington uit het IJsselmeer

Peter Boomsma en Ruurd Kok

€ 0,00

In de zomer van 2016 vindt op het IJsselmeer een typisch Hollands huzarenstukje plaats. Door het...

lees meer

HAIT

portret van een hemd

Hendrik Elings

€ 20,00

De beelden van mijn vader in een wit hemd zijn het uitgangspunt geweest om schilderijen van hem te...

lees meer

Hercules van De Walden

Het leven van brigadier Tjeerd de Walle

Peter Boomsma

€ 16,50

Hercules van De Wâlden is het verhaal van politieman Tjeerd de Walle uit Feanwâlden, opgetekend door...

lees meer

Roversguod

UTFERKOCHT

Janneke de Boer (yllustraasjes Vera Damhuis)

€ 0,00

Kakarafrrr, Kakarafrrr... Mei it swit op ‘e holle sjit ik oerein. Węr bin ik? Wat is it tsjuster...

lees meer

Karels koffer

Henk de Vries

€ 20,00

Nooit sprak het Indische echtpaar Karel en Marie von Ende over hun woelige tijd in Indië en het...

lees meer

Siem en Sanne sjogge Sint Piter

Hendrika Vis - de Ruiter en Bernard Roorda

€ 10,00

It hűs fan Siem en it hűs fan Sanne steane ticht by elkoar. It is febrewaris. It is kâld bűten. De...

lees meer

Stikel UTFERKOCHT

It koartste paad nei Lange Prins - UTFERKOCHT

Janneke de Boer

€ 0,00

Tusken beareklau en blebberbei ferfeelt Stikel him te pletter. Oant de postdo in keninklik kefert...

lees meer

Blauwe engel over mijn borst

Henk van der Veer

€ 15,00

‘Dokter? Dokter, krijg ik alsnog een infarct?’ jammer ik door. De arts geeft wel een antwoord...

lees meer

Siem en Sanne sille fierljeppe - UTFERKOCHT

Hendrika Vis - de Ruiter en Bernard Roorda

€ 0,00

Siem en Sanne sille fierljeppe is in bysűnder lęs- en foarlęsboek foar bern tusken de 3 en 7 jier. In...

lees meer

Stimd Slik

UITVERKOCHT

Hendrik Elings en Hein Jaap Hilarides

€ 0,00

Een eenduidig Het Bildt bestaat niet. Wat voor de schilderijen van Hendrik Elings geldt, geldt voor...

lees meer

Koken met vrienden

UITVERKOCHT

Paula Huizenga

€ 0,00

Koken met vrienden is een boek voor de liefhebber van lekker eten. Geserveerd met verhalen van...

lees meer

Geleende Gezichten

Ada Stel

€ 25,00

In het boek ‘In Memoriam’ (plus het bijbehorende ‘addendum’) heeft Guus Luijters de namen van 18.000...

lees meer

Vertier in Grou

boek met CD!

Bauke Lageveen & Eddy van der Noord

€ 22,50

‘Vertier in Grou’ is een lust voor oog en oor. Het boek bevat warme en sprankelende teksten,...

lees meer

Meer dan Hout & IJzer (UITVERKOCHT)

Bedrijvigheid in Grouw 1880-1960

Bauke Lageveen en Eddy van der Noord

€ 0,00

Dit bijzondere fotoboek geeft een overzicht van Grouwster bedrijven tussen 1880 en 1960. Elk...

lees meer

Kinderen van de oorlog

Verhalen uit Sneek en Zuidwest Friesland

Ton van den Berg

€ 20,00

Kinderen van de oorlog bevat persoonlijke herinneringen aan de Tweede Wereldoorlog in Sneek en...

lees meer

Killers

Topschutters van het Friese amateurvoetbal

Klaas Dijkstra

€ 17,50

Het boek Killers is een ode aan de aanvaller. Met mooie, openhartige verhalen; zonder opsmuk, zonder...

lees meer

Represailles in Friesland

Gewetensvol verzet

Jack Kooistra

€ 22,50

Geen Nederlandse provincie heeft zo veel Joodse onderduikers de Tweede Wereldoorlog helpen overleven...

lees meer

Skűtsjebloed

14 bijzondere schippersportretten

Anne Roel van der Meer en Bonne Stienstra

€ 20,00

'Skűtsjebloed' is een boek met 'sprekende geschiedenis'. Spraakmakende interviews met veel beeld...

lees meer

Anny Bangma Wallner

Oer Wien, Grou, it ferset en Neuengamme

Eddy van der Noord

€ 20,00

Het levensverhaal van Anny Wallner begint in 1915 in Wien. Op haar zevende gaat ze als hongerevacué...

lees meer

Door het oog van de naald (UITVERKOCHT)

Joodse onderduik in Friesland

Meike Jongejan en Eddy van der Noord

€ 0,00

Een aangrijpend boek met persoonlijke getuigenissen over de joodse onderduik in Friesland. Zeven...

lees meer

levering

Binnen drie werkdagen na ontvangst van uw bestelling krijgt u uw boek(en) thuisgestuurd.

betaling

U kunt alleen via iDEAL betalen, veilig en efficiënt. Per bestelling wordt een bedrag van 2 euro aan verzendkosten gerekend.

privacy

De Wet bescherming persoons-
gegevens (Wbp) verplicht web-
winkels om het verzenden van
persoonsgegevens via internet te beveiligen. Door gebruik te maken van een SSL certificaat wordt de verbinding tussen een website en de bezoekers versleuteld en daarmee misbruik door derden tegengegaan. De website van  Uitgeverij Louise is voorzien van een SSL certificaat. Klik hier voor het privacyreglement.